خرید و فروش خودرو در تهران و کرج نقد و اقساط صفر و دست دوم در نگاه خودرو

شرایط فروش فوق‌العاده محصولات سایپا اعلام شد (ویژه مهرماه99)

شرایط فروش فوق‌العاده محصولات سایپا اعلام شد (ویژه مهرماه99)
اخبار خودرو

شرایط جدید ‌فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا اعلام شد. در این طرح، هشت محصول تیبا صندوق دار، تیبا2، ساینا، سایپا 151، نیسان تک… ادامه مطلب ...

شرایط جدید ‌فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا اعلام شد. در این طرح، هشت محصول تیبا صندوق دار، تیبا2، ساینا، سایپا 151، نیسان تک سوز، نیسان تک سوز آپشنال، نیسان دوگانه سوز آپشنال و پادرا پلاس حضور دارند که موعد تحویل خودروها حداکثر 90 روز اعلام‌شده است.

متقاضیان می‌توانند از ساعت 14 عصر امروز چهارشنبه مورخ 99/07/23 به مدت سه روز تا روز جمعه مورخ 99/07/25  به‌صورت شبانه‌روزی با ورود به سایت اینترنتی فروش محصولات به نشانی https://saipa.iranecar.com/ پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور نسبت به ثبت‌نام و انتخاب نوع خودرو اقدام کنند. لازم به ذکر است تا سه روز پس از ثبت‌نام متقاضیان در شرایط فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا، مراسم قرعه‌کشی انجام خواهد شد و برندگان این طرح مشخص می‌شوند. از آن تاریخ افراد انتخاب‌شده به مدت پنج روز فرصت دارند تا پیش‌پرداخت لازم برای شرکت در شرایط فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا را واریز نمایند.

شرایط فروش فوق‌العاده محصولات سایپا اعلام شد (ویژه مهرماه99)

ﺷﺮاﯾﻂ عمومی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ:

نکات مهم در این بخشنامه

ﻧﮑﺘﻪ1: ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دارای ﭘﻼک ﻓﻌﺎل اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ (ﻧﺼﺐ ﺑﺮروی ﺧﻮدرو) اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﻧﮑﺘﻪ2: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدرو (ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم) و ﯾﺎ دارای ﭘﻼک اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺿﻤﻦ ﮐﺎن‌ﻟﻢ‌ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ 3 ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم درﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﺮوش آﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ

ﻧﮑﺘﻪ3: در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺼﺮاف ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

برای اطلاع از جدیدترین لیست خودرو ها
در خبرنامه ما عضو شوید
نگاه خودرو |بهترین در خرید وفروش خودرو
نگاه خودرو ثبت آگهی
چت
حساب کاربری